Đèn báo cháy
Đăng ngày 02-01-2014 Lúc 03:50'- 1740 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 Chiếc

Điện áp:

24VDC

Dòng điện làm việc:

25mA

Nhiệt độ môi trường:

Kích thước:

Trọng lượng:

-10OC -:- +50OC

95mm x 52mm

80g

Độ ẩm môi trường:

95% (ở 40OC)