Nút ấn báo cháy
Đăng ngày 02-01-2014 Lúc 03:31'- 1769 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 Chiếc

Điện áp:

24VDC

Dòng điện khi làm việc:

200mA

Màu sắc:

Trọng lượng:

Màu đỏ

160g

Nhiệt độ môi trường:

-10OC -:- +50OC

Độ ẩm môi trường:

95% (ở 40OC)