Đầu báo khói quang học
Đăng ngày 02-01-2014 Lúc 03:27'- 2757 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 Chiếc

Điện áp tiêu chuẩn:

24VDC

Điện áp hoạt động :

17,7 -:- 30VDC

Dòng điện làm việc bình thường:                     

24 micro ampe

Dòng điện khi báo cháy:

150mA Max @ 24Vdc

Thời gian xác lập:

20giây – 60 giây

- Nhiệt độ làm việc:                  

-100C -:- +500C

- Độ ẩm môi trường làm việc:

98% (ở 600C)

Mật độ khói của môi trường ³15%.